08-10-2012 Bij de opening van de Week van de Veiligheid overhandigde minister Opstelten van Veiligheid en Justitie vandaag in Sassenheim het eerste exemplaar van de Preventie Tipkaart Transportcriminaliteit aan Marcel Wesseling van Wesseling Logistics.

Deze kaart, ontwikkeld door EVO, TLN, TAPA en het Verbond van Verzekeraars in samenwerking met het Openbaar Ministerie (OM), bevat vijf waardevolle tips voor bedrijven die zelf hun steentje willen bijdragen aan het voorkomen van transportcriminaliteit.

Afspraken

Zo moet het security niveau aansluiten bij het risiconiveau van lading en route en moeten verladers en vervoerders daarover vooraf heldere afspraken maken. Ook wordt aangeraden het personeel goed te selecteren en te screenen.

Daarnaast moeten voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van hoog-risico goederen zijn voorzien van tracking and tracing. Deze voertuigen moeten na het laden meteen vertrekken. Tot slot wordt het gebruik van beveiligde parkeerplaatsen aanbevolen. 

Voorrang

Ook zijn er een aantal afspraken gemaakt met het OM en politie. Ondernemers die aantoonbaar voldoende preventieve maatregelen hebben genomen, krijgen bij gelijkwegende zaken bij de politie en het OM voorrang boven ondernemers die geen maatregelen hebben getroffen.

EVO en TLN zien de Preventie Tipkaart en de gemaakte afspraken met het Openbaar Ministerie (OM) als een waardevolle nieuwe stap om transportcriminaliteit verder terug te dringen en benadrukken het belang van samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven.

Workshop

Op dinsdag 9 november organiseren EVO, TLN, ACN, Hoffmann Recherche en CV-OK een gratis screening workshop in Almere. Via onze website kunnen bedrijven zich aanmelden. Ook doen bedrijven er goed aan zich aan te sluiten bij het Waarschuwingsregister Logistieke Sector.