Haast geboden om goede laadinfrastructuur te realiseren

Leestijd 2 minuten

4-2-2021  Om elektrische bestelauto’s, vrachtauto’s en binnenvaartschepen grootschalig in te kunnen zetten, moet nog een flink aantal stappen worden gezet om ook een bijbehorend netwerk aan laadpalen te realiseren. Welke stappen dat precies zijn, is afgelopen jaar door het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL) in kaart gebracht, samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en andere betrokkenen, waaronder evofenedex. Dit stappenplan is wat ons betreft een goede eerste stap om inzichtelijk te maken wat er per segment nodig is. Tegelijkertijd moet echter haast gemaakt worden met het opschalen van deze infrastructuur om de komende jaren geen vertraging op te lopen.

De komende jaren zal de verduurzaming in de logistiek voor een deel worden ingevuld door de inzet van elektrische voertuigen. Niet alleen in stedelijke gebieden, waar vanaf 2025 zero-emissiestadslogistiek gaat plaatsvinden, maar ook in het achterland en in de binnenvaart. Een belangrijke randvoorwaarde voor het laten slagen van deze transitie is dat er voldoende oplaadpunten zijn voor bestelauto’s, vrachtauto’s en binnenvaartschepen.

Roadmap

In de Roadmap logistieke laadinfrastructuur van het NKL staat per segment weergegeven welke stappen gemeenten, het Rijk en ondernemers de komende jaren moeten zetten om de ambities uit het klimaatakkoord te kunnen waarmaken.

Investeringen

De voertuigen die momenteel in gebruik zijn, kunnen nog uit met de huidige voorzieningen. Bij een grootschalige opschaling volstaat dit echter niet en moet geïnvesteerd worden in een dekkend netwerk. De investeringen hiervoor zullen in de komende jaren moeten worden gedaan en zijn voor veel ondernemers erg hoog. En dat terwijl vanaf 2025 en 2030 de doelstelling staat om uitstootvrije logistiek te realiseren. evofenedex gaat daarom hard aan de slag met betrokken partijen om de beschikbaarheid van betaalbare en betrouwbare laadinfrastructuur te realiseren.

NKL brengt noodzakelijke stappen voor realiseren goed laadpalennetwerk in kaart

‘Help steden zich klaar te stomen voor zero-emissiestadslogistiek’ is 1 van onze 10 punten die handel en logistiek een belangrijke impuls geven en daarom in elk verkiezingsprogramma thuishoren.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder