22-06-2015  De EU verlengt de economische sancties tegen de Krim en Rusland. De afgelopen week hebben EU-lidstaten besloten de ingestelde sancties tegen de Krim met een jaar te verlengen. De strafmaatregelen tegen deze regio zouden deze maand aflopen. Door de maatregelen blijft het voor Europese bedrijven verboden in de Krim gas en olie te winnen. Ook blijft het importverbod op producten uit die regio van kracht.

Rusland

Komende week verwacht de EU officieel bekend te maken dat de sancties tegen Rusland met een half jaar worden verlengd, tot januari. De EU-lidstaten besloten hier afgelopen week toe.