21-05-2015  Het kabinet heeft nog steeds geen standpunt ingenomen over het wel of niet toestaan van gewapende particuliere beveiligers aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen. Het overleg hierover is nog gaande. Dit schrijft minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer, mede namens de ministers van Infrastructuur en Milieu, Defensie en Buitenlandse Zaken.

Voor zomerreces

Van der Steur meldt verder in de brief dat hij ernaar streeft het beleidsstandpunt voor het zomerreces aan de Tweede Kamer aan te bieden.

Derde keer

Het is de derde keer dat de bekendmaking van het kabinetsstandpunt is uitgesteld. In april schreef minister Hennis-Plasschaert van Defensie dat het kabinet in mei een definitief standpunt bekend zou maken. In een eerdere toezegging meldde zij dat het kabinet in de eerste helft van april met een beleidsstandpunt zou komen.

Beveiliging

Schepen, bemanning en lading worden nu op verzoek van de reder beveiligd door een team van mariniers, zogenoemde vessel protection detachments (VPD).