23-11-2012  Er is nog veel onduidelijkheid over de jaarlijkse extra bezuiniging van 250 miljoen euro op infrastructuur. Dit bleek tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Infrastructuur en Milieu in de Tweede Kamer.

Voorbarig

Minister Schultz van Haegen wilde er nog niet op vooruitlopen en verwacht in februari of maart 2013 pas met concrete plannen te komen. Eerdere berichten over wegprojecten, maar ook over een bezuiniging van het Programma Hoogfrequent Spoor blijken daarmee voorbarig. De minister heeft sinds het Kunduzakkoord te maken met een jaarlijkse bezuinigingsopdracht van in totaal 500 miljoen euro, en kan naar eigen zeggen bestaande afspraken niet allemaal nakomen.

100 procent

Tijdens het Kamerdebat diende de VVD met steun van coalitiepartner PvdA een motie in, die de minister de ruimte geeft om niet slechts 80 maar de volle 100 procent van het infrastructuurfonds te beleggen. Hoewel de oppositie fel gekant is tegen deze motie, lijkt het erop dat de coalitiepartners voet bij stuk houden.

Belangen verladend bedrijfsleven

Volgens EVO is het goed dat de minister de tijd neemt voor haar beslissing. Dat geeft haar ook de tijd om de belangen van het verladend bedrijfsleven goed te wegen bij haar uiteindelijke beslissing. Coalitiepartners VVD en PvdA zeggen beide te hechten aan een zorgvuldige afweging, waarbij plaats is voor overleg met het bedrijfsleven.

Economische Wegwijzer

EVO zou graag zien dat de minister de Economische Wegwijzer van EVO en TLN betrekt bij haar prioritering van weginfrastructuurprojecten. Daarin staan knelpunten in het hoofdwegennet gerangschikt op basis van de economische schade die zij berokkenen aan het verladend en vervoerend bedrijfsleven.

Temporiseren en versoberen

Daarnaast ziet EVO veel in het temporiseren en versoberen van projecten, om te voorkomen dat er te veel projecten moeten worden geschrapt. Verder wil EVO dat de minister onverkort uitvoering geeft aan het PHS, vooral voor het spoorgoederenvervoer. Tot slot pleit EVO ervoor niet te tornen aan afspraken met het bedrijfsleven om de bedieningstijden van bruggen en sluizen in de binnenvaart te verruimen.

Goed nieuws

Volgens EVO is het goed nieuws dat de aanleg van de Blankenburgtunnel en de verbreding van de A27 bij Utrecht-Amelisweerd door de minister worden gegarandeerd. Hetzelfde geldt voor het nieuwe spoorsysteem ERTMS. EVO benadrukt wel dat het voor het goederenvervoer vooral van belang is dat ze bij dit nieuwe spoorsysteem ook haar collega’s in omliggende landen in beweging krijgt, gelet op het grensoverschrijdende karakter van het spoorgoederenvervoer.