04-10-2011 Staatssecretaris Atsma (Milieu) moet in Brussel pleiten voor uitstel van invoering van strenge normen voor de zwaveluitstootuitstoot door zeeschepen. Hiertoe hebben de belangenbehartigers van de maritieme sector - EVO, KVNR, Deltalings, ORAM en FENEX - in een brief aan de Tweede Kamer opgeroepen.

De organisaties waarschuwen ervoor dat de norm van 0,1 procent zwaveluitstoot in 2015 voor zeeschepen in het Kanaal en de Noordzee en Baltische Zee veel te vroeg komt. De maatregel leidt tot een slechtere concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven, grote financiële problemen en verlies aan lading voor de Nederlandse kustvaart, zonder dat het milieu geholpen wordt, aldus de brief aan de Kamer.

Uitstel

De vijf belangenorganisaties willen dat de Tweede Kamer de staatssecretaris vraagt om tijdens de vergadering van de Europese Raad te pleiten voor uitstel van de regeling tot 2020. Met dit uitstel krijgt de sector de tijd om maatregelen te nemen. Daarnaast moet minister Schultz van Haegen (Infrastructuur) bij de Internationale Maritieme Organisatie van de VN hetzelfde doen.

Alternatieven

De organisaties willen meedenken om alternatieven oplossingen, zoals het gebruik van LNG en zwavelfilters (scrubbers) zo snel mogelijk gebruiksklaar te maken, en stellen daartoe concrete acties voor. Maar 2015 komt veel te vroeg voor deze alternatieven.

Milieu

Het maritieme bedrijfsleven heeft al meermalen de noodklok geluid omdat de maritieme sector in noordwest Europa aanzienlijke economische schade zal lijden door de aangescherpte zwavelnorm. De prijs van de laagzwavelige brandstof ligt 60 procent hoger dan de kostprijs van stookolie. Door de enorme stijging van de prijs van vervoer over zee wordt de Nederlandse industrie geconfronteerd met forse kostenverhogingen. Verder zullen bedrijven sneller kiezen voor vervoer over de weg. Dit brengt de Nederlandse vloot, die zeer actief is in Noordwest-Europa, een forse klap toe. Verschuiving van lading van zee naar weg vergroot de uitstoot van schadelijke stoffen, waardoor het milieu geen baat heeft bij de maatregel, aldus het maritieme cluster.