18-07-2014  Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben besloten om bruggen en sluizen in de provincie centraal te gaan bedienen. De provincie streeft naar een 24-uurs brug- en sluisbediening om een goede doorstroming op de (water)wegen te waarborgen. Centrale bediening is daarvoor een voorwaarde, aldus Gedeputeerde Staten. De komende jaren worden de bruggen en sluizen gefaseerd aangesloten op een bediencentrale.

80 bruggen en sluizen

Het gaat om 80 bruggen en sluizen, waarvan 40 van de provincie en 40 van andere beheerders. Gedeputeerde Staten hebben besloten te beginnen met het centraal bedienen van de eigen objecten. Wanneer overeenstemming is bereikt met de andere beheerders, worden ook de bruggen en sluizen die zij in beheer hebben, aangesloten op een bediencentrale.

Centrale

De huidige bedienlocaties zijn volgens de provincie niet geschikt als bediencentrale. Hiervoor zijn ze te klein. Er komt daarom één bediencentrale om de 40 bruggen en sluizen van de provincie centraal te bedienen. Wanneer de andere beheerders besluiten om ook over te gaan op gezamenlijke centrale bediening, wordt er een tweede centrale ingericht. Er komt dan een bediencentrale Noord en een bediencentrale Zuid met het Noordzeekanaal als geografische grens.