Noord-Holland: grote economische schade door vertraging Zuidasdok

17-09-2019  Het stilleggen van de werkzaamheden bij het project Zuidasdok is slecht nieuws voor handels- en productiebedrijven rondom Amsterdam en voor de bereikbaarheid van Mainports Schiphol, Amsterdam en IJmond. Het project Zuidasdok, dat in 2028 gereed had moeten zijn, loopt minimaal enkele jaren vertraging op. Hiermee komt niet alleen de verdere ontwikkeling van de Amsterdamse Zuidas in gevaar, maar dit leidt volgens evofenedex tot economische schade door gebrekkige doorstroming op zowel het (internationale) spoor als op de Ring A10. Hierdoor zal de internationale concurrentiepositie van Nederland verslechteren en komt de ambitie om in Europa op kortere afstanden minder gebruik te maken van vluchten via Schiphol in het geding.  

In het hoofdstuk over Infrastructuur en Waterstaat van de Miljoenennota staat dat minister Cora van Nieuwenhuizen ()Infrastructuur en Waterstaat heeft besloten het project Zuidasdok te heroverwegen. Het Rijk zal een nieuw onderzoek naar nut en noodzaak uitvoeren, waarbij vooral de kosten en de haalbaarheid opnieuw in kaart gebracht moeten worden.

Werk gestopt

Het project Zuidasdok behelst de ondertunneling, het verbreden en robuust maken van de Ring A10 en de uitbreiding van het treinstation Amsterdam Zuid naar zes sporen. Onmisbare schakels, omdat door de opening van de Noord-Zuidlijn en de verbinding OV-Schiphol-Amsterdam-Almere (OV-SAAL) het aantal reizigers op station Amsterdam Zuid en het verkeer op de A10 Zuid explosief zijn gestegen.

De bouwcombinatie ZuidPlus (Heijmans, Fluor en Hochtief) is, nadat Rijkswaterstaat het voorgestelde ontwerp voor het Zuidasdok afkeurde, afgelopen juni weggelopen uit de onderhandelingen en gestopt met het werk.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder