04-07-2014  De provincie Noord-Holland stelt dit jaar ruim 8 miljoen euro aan subsidies beschikbaar voor lokale verkeersprojecten die de verkeersveiligheid en doorstroming op gemeentelijke wegen verbeteren. De provincie investeert in projecten van Hilversum tot Texel.

Minder verkeersslachtoffers

Binnen de gemeenten Beverwijk, Heerhugowaard, Koggenland en Schagen worden bestaande wegen omgebouwd naar duurzaam veilige wegen. Hiermee moet een reductie van het aantal verkeersslachtoffers worden bereikt. Daarnaast worden er veiligere fietsoversteken gerealiseerd.

Doorstroming

Om de doorstroming te verbeteren worden er rotondes aangelegd in Alkmaar, Castricum en Heemskerk. Daarnaast worden er wegen heringericht. Dit gebeurt onder andere in Bergen, Schagen, Velsen en Bussum. 

Noord-Holland

EVO is tevreden dat de provincie Noord-Holland voortvarend te werk gaat met de verbetering van de verkeersveiligheid bij de gemeentelijke wegen. Eerder dit jaar riep EVO op om de veiligheid bij provinciale en gemeentelijke wegen structureel te verbeteren. De verkeersveiligheid van deze wegen blijft namelijk achter bij de Rijkswegen. en EVO ziet graag dat de andere provincies het goede voorbeeld van Noord-Holland volgen.