09-05-2012  De provincie Noord-Holland investeert 10 miljoen euro in lokale verkeersprojecten die de verkeersveiligheid, leefbaarheid en/of bereikbaarheid verbeteren. Ieder jaar stelt de provincie Noord-Holland subsidie beschikbaar voor verbetering van de infrastructuur op gemeentelijke wegen en wegen van de hoogheemraadschappen.

Projecten

Gedeputeerde Staten hebben op 8 mei vastgesteld welke projecten dit jaar subsidie ontvangen. Zo ontvangt de gemeente Wijdemeren subsidie voor de herinrichting van het Westereng en Harenkarspel voor verkeersremmende maatregelen in de Raadhuisstraat.

Verdeling

In totaal gaat er 3,6 miljoen euro naar projecten in de regio Haarlem-IJmond, 2,3 miljoen euro naar projecten in de Gooi en Vechtstreek en 3,9 miljoen euro naar projecten in Noord-Holland-Noord (Kop van Noord-Holland, Noord-Kennemerland en West-Friesland).