29-08-2014  De provincie Noord-Holland besteedt in 2015 ruim 300 miljoen euro aan onderhoud, verbetering en uitbreiding van wegen en vaarwegen. Gedeputeerde Staten hebben hiervoor de geactualiseerde programma’s voor infrastructuur en onderhoud voor de periode 2015-2019 vastgesteld.

Programma

Onder meer de volgende projecten staan op het programma:

  • realisatie Westfrisiaweg tussen Heerhugowaard en Enkhuizen
  • reconstructie drie noordelijke kruispunten van de Westelijke Randweg Alkmaar
  • verdubbeling N244 bij Purmerend
  • nieuwbouw Wilhelminasluis en Zaanbrug in Zaanstad
  • Aanpassing verkeerssituatie Velsertraverse voor verbetering doorstroming en luchtkwaliteit
  • verdere verbetering N236 (Gooi en Vechtstreek)
  • vervanging Geinbrug en Vechtbrug door nieuwe bruggen