Zoetermeer, 17 september 2013

TLN en EVO: vertraging hoognodige infrastructurele projecten Noord-Holland

Het kabinet bezuinigt opnieuw op infrastructuur. Het schrappen van 300 miljoen euro aan infrastructurele projecten betekent forse vertragingen voor verbeteringen van de bereikbaarheid van Noord-Holland. Dit stellen verladersorganisatie EVO en Transport en Logistiek Nederland (TLN) in een reactie op de Miljoenennota.

Velsertunnel

Zo gaat de versnelde renovatie van de Velsertunnel niet door. Deze tunnel is hard aan onderhoud toe. Het is verstandiger de tunnel nu te renoveren, in plaats van over een aantal jaar, wanneer de verkeersdrukte verzal zal zijn aangetrokken.

A1

Ook het verbreden van de A1 Muiderberg - Eemnes (in 2018) loopt vertraging op. Wanneer het ‘Schiphol – Amsterdam – Almere’ project en het project Knooppunt Hoevelaken zijn afgerond, blijft er hierdoor een gigantisch knelpunt tussen Amsterdam en het Noordoosten van het land over. De A1 tussen Muiderberg en Eemnes moet volgens EVO en TLN direct verbreed worden tot minimaal twee keer vier permanente rijstroken.

Miljoenennota

Volgens EVO en TLN worden ondernemers door de nieuwe bezuinigingen verder op kosten gejaagd, bijvoorbeeld door de accijnzen op diesel te verhogen. De eerder aangekondigde investeringimpuls van 300 miljoen euro in wegen is geschrapt. Ook vindt er geen inflatiecorrectie op rijksuitgaven plaats, waardoor het kabinet de komende jaren nog eens 1,6 miljard euro minder investeert in infrastructuur. Deze bezuinigingen komen bovenop de reeds eerder aangekondigde miljardenbezuiniging op infrastructuur. EVO en TLN bestempelden het Infrastructuurfonds daarom eerder al als ‘plunderpot’.

De verladers en vervoerders stellen dat de bereikbaarheid en concurrentiepositie van Nederland in Europa komt steeds verder onder druk komt te staan. Het enige lichtpuntje is het schrappen van de voorgenomen forse accijnsverhoging op LNG – een veelbelovende brandstof voor het zware goederenvervoer over de weg en het water.