Noord-Holland sluit coalitieakkoord: Duurzaam Doorpakken

Goed ondernemersklimaat en genoeg aanknopingspunten om de provincie bereikbaar te houden

13-6-2019  Het nieuwe coalitieakkoord ‘Duurzaam Doorpakken’ van GroenLinks, VVD, D66 en Partij van de Arbeid in Noord-Holland zorgt voor een goed ondernemersklimaat en bevat genoeg aanknopingspunten om de provincie bereikbaar te houden.  Zo valt te lezen dat de huidige voorkeursvariant van de verbinding A8-A9 verder wordt onderzocht en dat de overlast voor omwonenden van de N203 bij Krommenie wordt verminderd.

Wat evofenedex betreft zijn dat prima uitgangspunten. Naast de eerder genoemde plannen staat er in het akkoord dat de Stelling van Amsterdam de werelderfgoedstatus moet behouden. Een punt van zorg is wel dat de nieuwe coalitie financiële middelen wil onttrekken aan de aanpak van de Duinpolderweg. Het lijkt er op dat de eerdere inbreng van belanghebbenden zoals VNO-NCW en TLN nogmaals ter discussie worden gesteld. Wij roepen Gedeputeerde Staten dan ook op snel werk te maken om vertraging in het project te voorkomen van het project, dat in het akkoord is omgedoopt tot Bereikbaarheid Bollenstreek.

Noord-Zuidlijn

Het succes van de Noord-Zuidlijn sinds de opening smaakt bij de provincie naar meer. De nieuwe coalitie heeft de ambitie om met het rijk en de regionale overheden in gesprek te gaan over het doortrekken van de metrolijn naar Zaanstad, Purmerend, Schiphol en Hoofddorp. Dat is positief voor het goederenvervoer, omdat daarmee het drukke wegennet rondom Amsterdam, met name de A4, A7, A9 en A10 worden ontlast.

Vervoer over water

Noord-Holland is rijk aan water en de nieuwe coalitie ziet dan ook mogelijkheden om het water te gebruiken als duurzaam alternatief voor goederenvervoer over de weg. Hiermee wordt bijgedragen aan de transitie van weg naar water in het goederenvervoer. De coalitie wil dit bereiken door het behouden en uitbreiden van watergebonden logistieke bedrijventerreinen, laad- en loskades, maar ook onderzoeken of aansluiting mogelijk is bij de Green Deal zeevaart, binnenvaart en havens.

Schiphol

Het belang van Schiphol als mainport voor internationale bereikbaarheid en als belangrijke factor voor het vestigingsklimaat wordt genoemd in het akkoord. Daarnaast zorgt de luchthaven voor veel werkgelegenheid op alle scholingsniveaus. Wel hebben alle partijen, publiek en private, samen de verantwoordelijkheid om de uitstoot en overlast van de luchtvaart verder te beperken. De coalitie ziet daarbij een leidende rol weggelegd voor de landelijke overheid.

Het akkoord biedt, wat onze vereniging betreft, genoeg uitdaging voor de komende vier jaar. Wij blijven de provincie ondersteunen en constructief in overleg.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder