18-02-2017 De noordoostelijke provincies willen meer op de kaart komen in 'Den Haag'. Dat bleek tijdens het tweede verkiezingsdebat met kandidaat-kamerleden van evofenedex in Zwolle. Er liggen rijkswegen die nodig breder en veiliger moeten.

Investeren

Agnes Mulder (CDA), in de regio actief om breedbandinternet ook in het landelijk gebied mogelijk te maken, merkte op dat haar partij 2 miljard wil investeren in een investeringsbank voor innovatie en duurzaamheid. Zij steunt de oproep van evofenedex om meer geld te reserveren voor meer asfalt. In het noorden gaat het voor haar onder meer om geld voor de N381, de Twee Provinciën weg van Drachten naar Emmen en de N35 van Zwolle naar Twente. Zij zou ook wel graag zien dat bedrijven meer gebruik gaan maken van de binnenvaart.

Aanjager

Bert Tijhof (ChristenUnie) kwam naar de bijeenkomst direct na een werkbezoek aan de N35, door hem aangeduid als het 'karrenspoor' tussen Zwolle en Twenthe. Hij zei te verwachten dat fossiele brandstoffen voorlopig nog wel de aanjager van de economie zal blijven. “De aanschaf van een elektrische truck is sky high en een lng-truck krijg je in 5 jaar niet terugverdiend.”

Knelpunten wegnemen

Huib van Essen (Groen Links), hij noemt zichzelf 'Mr. Duurzame Mobiliteit' ziet voor de langere termijn niets in het investeren in meer asfalt, maar zijn partij wil wel investeren in het opheffen van knelpunten. Hij ziet voor de overheid verder een regierol weggelegd bij de overgang naar wegverkeer op alternatieve brandstoffen. “Het ministerie doet weinig aan lng en waarom hier geen proef met vrachtauto's onder een bovenleiding?”

Verkeersveiligheid

Malik Azami (VVD), merkte op dat zijn partij de partij is voor de weggebruikers. Hij wil dat er onder meer geld wordt besteed aan de aanpak van de gevaarlijke N36 Hardenberg-Almelo. Hij kreeg bijval van een ondernemer die opmerkte dat meer investeren in asfalt ook een investering is in verkeersveiligheid op regionale wegen. Azami wil verder dat de overheid ruimte om de transitie naar alternatieve brandstoffen financieel aantrekkelijk te maken.

Deze week debat Ridderkerk

Het debat maakt onderdeel uit van de verkiezingscampagne van evofenedex. De vereniging maakt zich sterk voor het tienpuntenplan voor meer export en een slimmere logistiek. Op 24 februari organiseert de verenighing het derde verkiezingsdebat, nu in Ridderkerk. Het debal zal onder meer gaan over de wensen van ondernemers voor fFysieke en digitale infrastructuur en knelpunten bij import en export. Aanmelden kan met het reactieformulier hiernaast.