evofenedex juicht aanpassing toe maar plaatst ook kanttekeningen

Leestijd: 2 minuten

10-12-2020  Gisteren heeft het kabinet besloten om de huidige steunmaatregelen voor ondernemers te verstevigen en bepaalde versoberingen te schrappen. Daardoor gaat de loonondersteuning via de NOW 3.0-regeling niet terug naar 70 procent, maar blijft deze op het huidige niveau van 80 procent. Hiermee veranderen dus de voorwaarden van de eerder bekendgemaakte regeling. evofenedex, de belangenbehartiger van 15.000 handels- en productiebedrijven, ondersteunt deze aanpassing, maar plaatst ook kanttekeningen.

De verwachting is dat het aantal werklozen door faillissementen en ontslagen volgend jaar zal toenemen totdat de economie zich weer herstelt van de coronacrisis. Daarom is besloten de NOW-regeling in het eerste kwartaal van 2021 gelijk te houden met die in het vierde kwartaal van 2020. In het totale maatregelenpakket vallen twee nieuwe maatregelen op. Allereerst geldt tot 1 april 2021 een btw-tarief van 0 procent op COVID-19-vaccins en - testkits. Daarmee wordt het vaccineren en testen goedkoper. Ten tweede stelt het kabinet de opslag voor voorraad- en aanpassingskosten voor de horeca vrij van inkomsten- en vennootschapsbelasting. Ook een kosten-reducerende maatregel dus.

Verbetering met kanttekeningen

Het aanvullende steunpakket is een stevige verbetering voor ondernemers in alle zwaar getroffen sectoren. Toch zijn er ook kritische geluiden vanuit verschillende ondernemersverenigingen, waaronder evofenedex. Het pakket zal lang niet voor iedereen voldoende zijn om zijn of haar bedrijf door deze crisis te loodsen, en ook is hiermee een toename aan werklozen in het begin van 2021 niet te voorkomen. Bovendien wordt er door het kabinet te weinig perspectief geboden voor economische herstel uit de crisis, in combinatie met het testen van personeel en het uitvoeren van het komende vaccinatieprogramma.

Mobiliteitsteams in de regio

Begin 2021 zullen er in alle 35 arbeidsmarktregio’s mobiliteitsteams van start gaan, waarin werkgeversorganisaties, UWV, gemeenten en vakbonden intensief samenwerken. Deze teams zullen extra begeleiding bieden bij de bemiddeling. Ze gaan medewerkers helpen bij de begeleiding van werk naar werk, werkzoekenden die extra hulp nodig hebben ondersteunen bij onder andere schuldproblemen, en adviseren over ontwikkeling en scholing. Hiermee wordt ingezet op het snel vinden van nieuwe banen en dus het beperken van de werkloosheid. Drie arbeidsmarktregio’s zijn al gestart met het inrichten van een mobiliteitsteam: Groot Amsterdam, Midden-Brabant en Midden-Utrecht. Werkenderwijs wordt dit aantal snel uitgebreid met de andere 32 teams. Bedrijven met vacatures zullen zich ook kunnen melden bij deze mobiliteitsteams, zodat ze kansen kunnen bieden aan nieuwe medewerkers. Zodra er meer bekend is over de mobiliteitsteams zullen we je daarover informeren.

Marinke
Contact

Vragen over de arbeidsmarkt?

Marinke en de andere juristen helpen je graag verder