De belangrijkste voorwaarden op een rijtje

Leestijd 2 minuten

28-5-2021  Het demissionair kabinet heeft afgelopen donderdag besloten dat de huidige steunmaatregelen voor ondernemers, waaronder de NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid), wordt voortgezet in het derde kwartaal. Dit betekent dat werkgevers die in de periode van 1 juli tot 1 oktober 2021 verwachten een omzetverlies te lijden van ten minste 20 procent, op grond van de NOW 4.0 bij het UWV loonsubsidie kunnen aanvragen.

De NOW 4.0 lijkt veel op de voorafgaande regeling (NOW 3.0). Wij zetten hieronder de belangrijkste voorwaarden voor de NOW 4.0 die nu bekend zijn, op een rij:

  1. De periode waarvoor de NOW 4.0 geldt, bedraagt in totaal 3 maanden. De periode loopt van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021;
  2. Het minimale omzetverlies om in aanmerking te komen voor de NOW 4.0 is hetzelfde als de NOW 3.0, namelijk 20 procent;
  3. Het maximale vergoedingspercentage van de NOW 4.0 blijft 85 procent van de loonsom;
  4. De nieuwe referentiemaand voor de vaststelling van de loonsom is februari 2021;
  5. De loonsom mag met 10 procent dalen ten opzichte van de maand februari 2021, zonder dat dit leidt tot een korting op de subsidie;
  6. De maximering van het in aanmerking te nemen loon verandert niet en blijft twee maal het maximumdagloon (9691 euro per maand);
  7. Een wijziging om bedrijven tegemoet te komen is dat de TVL vanaf de NOW 3.0 (de subsidieperioden vanaf oktober 2020) niet meer meetelt als omzet voor de NOW. Werkgevers kunnen door deze wijziging meer subsidie ontvangen;
  8. Er geldt een inspanningsverplichting om werknemers die worden ontslagen te begeleiden van werk naar werk. Bij bedrijfseconomisch ontslag moet contact worden opgenomen met het UWV over de begeleiding van werk naar werk. Dit kan via de NOW-lijn, die te bereiken is via het telefoonnummer 088 – 8982 004. Als dit niet is gedaan, kan dit leiden tot een korting (boete) van 5 procent op het totale subsidiebedrag over de aangevraagde periode;
  9. De inspanningsverplichting gericht op het stimuleren van ontwikkeladvies en scholing voor behoud van werk geldt ook voor de NOW 4.0.

Als er meer bekend is over de NOW 4.0, zullen wij daarover informatie op onze website plaatsen en de Q&A over de NOW aanvullen. Zo is het bijvoorbeeld nog niet bekend vanaf wanneer de NOW 4.0 bij het UWV aangevraagd kan worden.

Rogier evofenedex
Contact

Vragen over corona?

Rogier helpt je graag verder