25 mei 2011  Op 1 juli treedt het vrijhandelsakkoord tussen de EU en Zuid-Korea in werking. Het akkoord voorziet in een nultarief voor bepaalde goederen en een geleidelijke afbouw van de tarieven in jaarlijkse perioden naar nul voor andere goederen.

EVO is blij met de verlaging van de tariefrechten maar pleit in principe voor multilaterale afspraken aangezien deze leiden tot een harmonisering van wet- en regelgeving.

Zuid-Korea is momenteel ook in gesprek met Japan en China over een trilateraal vrijhandelsverdrag. Dit verdrag zou eind 2011 worden getekend.

Het handelsakkoord wijkt af van bestaande regelingen voor wat betreft oorsprongsverklaringen. Normaliter wordt gebruikgemaakt van preferentiële certificaten van oorsprong (bijvoorbeeld EUR-1 certificaat) in het onderlinge handelsverkeer.

Onder dit systeem wordt gebruikgemaakt van oorsprongsverklaringen op de factuur om de oorsprong van goederen aan te tonen. Voor zendingen van niet meer dan 6000 euro kan iedere exporteur een oorsprongsverklaring opstellen.

Voor zendingen met een hogere waarde moet de exporteur beschikken over een zogenoemde 'Vergunning Toegelaten Exporteur'. Om onder het vrijhandelsakkoord met Zuid-Korea in aanmerking te komen voor het nultarief of een verlaging van het invoerrechttarief is zo'n vergunning in alle gevallen verplicht.

Uit een inventarisatie door de douane blijkt dat van alle exporteurs in Nederland die goederen exporteren naar Zuid-Korea slechts een klein aantal in het bezit is van een Vergunning Toegelaten Exporteur.

EVO raadt daarom alle exporteurs die nog niet over een vergunning beschikken aan deze zo spoedig mogelijk aan te vragen door een verzoek in te dienen bij de betreffende douanekantoren. De douane heeft toegezegd zich in te spannen om de vergunningen vóór 1 juli af te geven.