12-05-2011 De nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) ontkent dat er radioactief besmette artikelen door worden gelaten. Nieuwsblad Transport berichtte gisteren dat dit wel het geval was. In een gesprek tussen nVWA en EVO heeft nVWA aangegeven dat het door de huidige controles praktisch onmogelijk is dat er containers met radioactieve inhoud bij ondernemers terecht komen.

EVO heeft er bij de nVWA en de Douane de afgelopen weken op aangedrongen dat er scherpe controles blijven plaatsvinden. Het kan niet zo zijn dat besmette containers worden doorgelaten en later in het binnenland te hoge radioactieve straling blijken te hebben. nVWA kan zich vinden het standpunt van EVO en heeft aangegeven dat containers uit Japan zeer streng worden gecontroleerd. Daarnaast heeft nVWA aangegeven duidelijker over de controles te communiceren.

De schepen uit Japan worden op zee, als de loodsen aan boord komen, gecontroleerd op radioactiviteit. Tijdens het lossen van het schip worden de containers nog een keer gescreend voordat ze op de kade worden gezet. Daarna gaan de containers per vrachtauto of per trein door de detectiepoortjes. De ladingen die bestaan uit levensmiddelen, consumentenproducten, diervoeders, elektronica en plantaardige producten, komend uit Japan worden door de nVWA steekproefsgewijs bemonsterd en in het laboratorium gecontroleerd.

De Japanse overheid heeft van haar kant beloofd scherper op te letten of vertrekkende containers wel of niet radioactief zijn besmet. De overheid doet er derhalve het uiterste aan om de veiligheid van werknemers die met containers uit Japan in aanraking komen te waarborgen.