10-01-2017 In Nederland voert de NVWA, de Voedsel- en warenautoriteit, inspecties uit op import- en exportzendingen van vooral plantaardige en dierlijke producten, levensmiddelen en consumentenartikelen. Het agentschap van het ministerie van Economische Zaken brengt de kosten van inspecties bij bedrijven in rekening.

Te zwaar doorberekend

De NVWA publiceerde onlangs haar tarieven voor 2017. Nog steeds worden verplichte toezichtskosten daarin te zwaar doorberekend aan het bedrijfsleven, menen EVO en Fenedex. Samen met betrokken partners uit het bedrijfsleven roepen de organisatie de staatssecretaris Van Dam op de verdeling van de tarieven te herzien. Verlaagde doorbelasting van toezichtskosten leidt tot verbetering van de concurrentiepositie van im- en exporteurs.

Oproep to herziening

In september 2016 riepen EVO en Fenedex, samen met een brede coalitie uit het bedrijfsleven, de staatssecretaris op de doorbelasting van de kosten te herzien. Aanleiding was een adviesrapport van de Raad van State waaruit beek dat teveel toezichtskosten worden doorberekend aan het bedrijfsleven.

Gesprek

Volgens de Raad van State liggen de toezichtkosten in Nederland relatief hoog in vergelijking met omringende laden. In zijn brief aan de Kamer van 18 november 2016 erkende de staatssecretaris dat de hoge kosten voor export en import een aandachtspunt vormen. Hij wil hierover in gesprek gaan met het bedrijfsleven, maar dat is nog niet gebeurd. Evo en Fenedex zien een gesprek als een stap in de goede richting om te komen tot verlaging van de kosten voor bedrijven.