Vanaf 6 september niet meer bereikbaar voor inkomende telefoongesprekken

Leestijd 2 minuten

02-09-2021  Met ingang van 6 september 2021 is de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) niet meer telefonisch bereikbaar voor inkomende telefoongesprekken op de inspectiecentra/keurpunten Rotterdam en omgeving. De NVWA ontvangt daar erg veel telefonische vragen, die het keuringsproces onderbreken. Hierdoor ontstaan langere doorlooptijden, wat de hoeveelheid mogelijk te keuren zendingen beperkt. Veel van de vragen zijn oneigenlijk aan de NVWA op de inspectiecentra gericht en behoren tot de competentie van de keurpunthouder of de aanbieder.

De inhoudelijke communicatie over aangemelde zendingen vindt vanaf 6 september 2021 plaats via de mailadressen (zie onderstaand) van de NVWA op de inspectiecentra (of in voorkomende gevallen de D-post). Hierbij geldt dat:

  1. Het GGB-nummer van de zending in kwestie altijd in de onderwerpregel is opgenomen, uitgezonderd zendingen betreffende overladingen van schadecontainers met EU-waardige goederen;
  2. Alleen vragen in behandeling worden genomen over zendingen die door de keurpunthouder aan de NVWA al ter keuring zijn aangemeld;
  3. Alleen vragen van de aanbieder/verantwoordelijke exploitant worden in behandeling genomen. Vragen van andere belanghebbenden (bijvoorbeeld importeurs en klanten) worden niet behandeld. Hiervoor is het aanspreekpunt de aanbieder/verantwoordelijke exploitant.

Voor de planning van technische vragen over de (doorloop van de) keuring op het inspectiecentrum: hiervoor is de houder van het inspectiecentrum het contact.

Overige vragen

Voor overige vragen kun je terecht bij het NVWA KlantContactCentrum via info@nvwa.nl. Op de website van de NVWA staat allerlei informatie, zoals:

  1. Procedures, voorschriften en algemene informatie over de import van dieren en producten van dierlijke oorsprong;
  2. Eisen aan veterinaire producten of levende dieren bij keuring op de GCP voor import, opslag en doorvoer is te vinden op Import Veterinair Online;
  3. Aan de brexit gerelateerde zaken.

Handige e-mailadressen

Tot slot kun je een gratis abonnement nemen op de veterinaire nieuwsbrieven Nieuwsbrief IVO en de Nieuwsbrief Vakmelding import veterinair. Hierin staat nieuws over wijzigingen in IVO en van procedures of voorschriften.

Onze ledenadviseur Alice
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder