28-09-2016  De gemeente Amsterdam wil in de binnenstad meer ruimte creëren voor voetgangers en  fietsers, terwijl het stadshart goed bereikbaar blijft voor bestemmingsverkeer. Om dit te realiseren zijn er verkeersmaatregelen in de omgeving van de Munt voorgesteld. Op woensdag 2 november 2016 (05.00 uur) worden  de maatregelen ingevoerd. Wat impliceren deze maatregelen voor het bedrijfsleven?

Autoverkeer

De Dam is vanaf de Blauwbrug bereikbaar via de Amstel, langs het Muntplein en via de Rokin. De Amstel wordt eenrichtingsverkeer en op het Muntplein kan het verkeer alleen richting het Rokin rijden.

Laad- en losverkeer

Horeca- en ondernemerszaken die gelegen zijn aan de Oude Turfmarkt, Koningsplein, Singel noordzijde tussen Spui en Wijde Heisteeg, Munt en Vijzelstraat tussen Reguliersdwarsstraat en Munt zijn voor laad- en losverkeer bereikbaar tijdens venstertijden. Buiten de venstertijden kunnen deze routes in beginsel niet gebruikt worden. Bevoorradingsverkeer dat de Utrechtsestraat via de noordzijde (Rembrandtplein) wil uitrijden kan dat alleen nog tijdens de venstertijden doen.

Ontheffingen

Zoals in het raadsbesluit staat, is er bij bijzondere gevallen, indien daar noodzaak toe bestaat, een mogelijkheid om een ontheffing aan te vragen bij het gebiedsteam Zuid van stadsdeel Centrum.