Omvorming ProRail leidt niet tot hogere kosten

Staatssecretaris gaat wegvallend btw-voordeel compenseren

22-10-2018  Het omvormen van ProRail van privaatbedrijf naar zelfstandig bestuursorgaan gaat niet leiden tot hogere kosten voor het gebruik van het spoor. Door de omvorming raakt ProRail de mogelijkheid om btw af te trekken kwijt en de vrees ontstond dat dat nadeel zou worden doorberekend aan gebruikers. In een brief laat staatssecretaris Stientje van Veldhoven (infrastructuur en Waterstaat) weten dat de organisatie op een andere manier wordt gecompenseerd.

De brief van de staatssecretaris, met daarin de garantie dat de kosten voor het gebruik van spoor door handels- en productiebedrijven niet stijgt, stelt ons gerust. Hoewel wij nooit een voorstander zijn geweest van de omvorming van ProRail kunnen wij ons vinden in de voorgestelde randvoorwaarden. Gezien de ambitie om meer goederen per spoor te vervoeren zou een kostenstijging desastreus zijn.

Uitwerken

De komende periode wordt een aantal zaken verder uitgewerkt. Onder meer moet ProRail een sterkere rol krijgen in het verdelen van de spoorcapaciteit. Wij willen dat het spoorgoederenvervoer in die verdeling goed geborgd wordt. Nu komen handels- en productiebedrijven regelmatig in de knel omdat er onvoldoende capaciteit is voor het af- en aanvoeren van goederen per spoor.

In het regeerakkoord is de afspraak gemaakt dat ProRail wordt omgevormd tot een zelfstandig bestuursorgaan. Hiermee komt deze organisatie direct onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat te staan. De staatssecretaris verwacht in 2019 een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer te sturen. De verwachting is dat op 1 januari 2021 ProRail is omgevormd tot een zelfstandig bestuursorgaan.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder