20-03-2017  De Britse premier Theresa May wil op 29 maart starten met de onderhandelingen met de EU over de Brexit. evofenedex vindt dat nieuwe handelsafspraken tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk in elk geval moeten zorgen voor een gelijk speelveld, eenvoudige douaneregels en efficiënte goederenstromen. evofenedex roept de Nederlandse overheid op zich maximaal in te spannen voor de Nederlandse handelsbelangen.

Start onderhandelingen

De Britse regering liet maandag weten het zogeheten artikel 50 van het Verdrag van Lissabon op 29 maart in te roepen. Dat betekent dat de onderhandelingen tussen de EU en het VK over de nieuwe relatie per die datum starten. Het onderhandelingsproces duurt formeel twee jaar. Voor Nederland staat veel op het spel, want het Verenigd Koninkrijk is de derde handelspartner van Nederland, goed voor zo’n 300.000 banen. In totaal exporteerden bedrijven in 2015 voor 38 miljard euro aan goederen naar het Verenigd Koninkrijk.

Brexit, belangrijke belangen

Uit de in februari gepubliceerde resultaten van de rondgang van evofenedex onder aangesloten bedrijven blijkt dat vrijwel alle bedrijven bezorgd zijn over de gevolgen van een uiteindelijke Brexit. Het overgrote deel van de bedrijven vreest complexere douaneprocedures (72 procent), meer administratieve rompslomp (50 procent), hogere invoerrechten (47 procent), vertragingen aan de grens (44 procent) of hogere vervoerskosten (30 procent).

Oproep

Nieuwe handelsafspraken tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk moeten volgens evofenedex daarom zorgen voor vrije markttoegang, een gelijk speelveld, een eenvoudige douane zonder douaneheffingen, een efficiënte goederenstroom en gelijke producteisen. evofenedex roept de Nederlandse overheid op om zich maximaal in te zetten voor de Nederlandse handelsbelangen in het Europese onderhandelingsmandaat en het onderhandelingsproces.

Peter
Contact

Vragen over de brexit?

Peter helpt je graag verder