Kennismaking met nieuwe minister

Leestijd: 1 minuut

08-04-2022  De nieuwe minister van Infrastructuur en Waterstaat, Mark Harbers, komt binnen 2 jaar met een goed plan waarmee in 20 jaar tijd de vervanging en renovatie van infrastructuur vorm krijgt. Dat heeft Harbers gezegd tijdens een kennismaking met het Centraal Overleg Vaarwegen (COV), waarbij evofenedex is aangesloten.  

Het COV heeft woensdag 30 maart kennis gemaakt met minister Mark Harbers. Hij is verantwoordelijk voor een bereikbaar, veilig en leefbaar Nederland, en dus voor vrijwel alles wat vaart, vliegt of rijdt in het land. In de kennismakingsbijeenkomst heeft Harbes kort de speerpunten van zijn beleid voor de komende periode toegelicht. Er was gelegenheid de minister vragen te stellen.

Achterstallig onderhoud

Door achterstallig onderhoud aan sluizen ondervinden de binnenvaart en de logistiek veel hinder en vertraging door onverwachte stremmingen. Voor scheepvaart is niet altijd een alternatieve route beschikbaar en dat maakt goed onderhoud en beheer van infrastructuur extra urgent. In het regeerakkoord trekt het kabinet extra geld uit voor achterstallig onderhoud. Het COV wilde daarom van de minster weten wat het extra geld voor het op orde brengen van de infrastructuur en voor het tekort op de budgetten van de vaarwegen betekent. En hoe die budgetten worden omgezet naar uitvoering.

Belangrijkste speerpunten

Harbers antwoordde op die vragen dat het op orde brengen en houden van de basis van de infrastructuur een van de belangrijkste speerpunten van zijn beleid is. Hij legde uit dat door de forse bezuinigingen in het verleden de infrastructuur op achterstand is gekomen. En dat er 20 jaar nodig is om dit weer op orde te krijgen.

De minister zal zich inspannen het infrastructuurnetwerk op orde te brengen en toekomstbestendig te maken. Dit doet hij door achterstanden in onderhoud weg te werken, renovatieplannen te maken en het netwerk robuuster uit te rusten, zodat het de klimaatverandering aankan.

Extra geld voor infrastructuur

Het huidige kabinet heeft structureel veel extra geld uitgetrokken (1,5 miljard per jaar boven op het reguliere onderhoudsbudget) voor de instandhouding van de infrastructuur. Het gaat een start maken de netwerken weer op orde te krijgen. De minister denkt twee jaar nodig te hebben voor het ontwikkelen van een goed plan waarmee in 20 jaar tijd de vervanging en renovatie van de Nederlandse infrastructuur vorm krijgt. Een deel van het geld gebruikt hij voor de korte termijn om de grootste problemen aan te pakken.

Lobby bedrijfsleven

Deze enorme klus is helaas niet op korte termijn geklaard. Mogelijk wordt de hinder voor vervoer over water eerst groter voordat het beter wordt. Toch zijn evofenedex en het COV tevreden over de uitleg van Harbers. De nieuwe regering maakt serieus werk van het verbeteren van de infrastructuur door fors meer financiële middelen in te zetten. Mede door onze jarenlange en niet aflatende lobbykracht op dit onderwerp gloort er nu wellicht dan toch licht aan de horizon.

Centraal overleg vaarwegen

Het Centraal Overleg Vaarwegen is een samenwerkingsverband tussen het CBRB, Koninklijke BLN-Schuttevaer, evofenedex, de Vereniging van Waterbouwers en de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens. Het COV behartigt de gezamenlijke belangen van vaarweggebruikers op het gebied infrastructuur in Nederland en zet zich in voor een robuust, adequaat en veilig vaarwegennetwerk.

 

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder