Onderhoud infrastructuur eindelijk op de politieke kaart: nú doorpakken

Van Nieuwenhuizen brengt prioriteiten voor de korte termijn in kaart met een risico-analyse

20-6-2019  Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat geeft gehoor aan onze oproep samen met Bouwend Nederland, ANWB en Transport en Logistiek Nederland (TLN) om snel een inventarisatie te maken van de vervangings- en renovatieopgaaf van de Nederlandse infrastructuur. Dit beloofde ze de Tweede Kamer.

Bouwers en weggebruikers hebben nog geen concrete uitnodiging van de minister gekregen om samen met haar te werken aan een realistische planning die rekening houdt met de belangen van weggebruikers en de capaciteit van de bouw. Snelheid is nog steeds geboden.

Snelle inventarisatie

Van Nieuwenhuizen beloofde de Kamer de prioriteiten voor de korte termijn in kaart te brengen met een risico-analyse. Deze inventarisatie wordt met de presentatie van de rijksbegroting 2020 op Prinsjesdag concreet gemaakt. Bovendien nam de Tweede Kamer een motie aan die de minister verzoekt met een plan te komen “dat er voor zorg draagt dat Rijkswaterstaat zowel op de korte als de lange termijn over voldoende opgeleid personeel kan beschikken.” (motie Kröger, GroenLinks).

Langetermijnvisie

Minister Van Nieuwenhuizen is verder van plan halverwege volgend jaar te komen met een langetermijnvisie hoe ze het veel grotere probleem van uitgesteld en achterstallig onderhoud aan gaat pakken. Dat duurt veel te lang, vinden wij. De minister erkent eindelijk het probleem van het uitgestelde en achterstallige onderhoud van de Nederlandse infrastructuur. We zijn dan ook blij met de precieze opgaaf die de minister gaat maken voor onderhouds- en vervangingswerkzaamheden op de korte termijn. Nog een jaar wachten met een visie op de totale opgaaf is echter een jaar te lang. "Onverwachte verstoringen of omleidingen zorgen niet alleen voor ergernis, maar ook voor onbetrouwbaarheid in de planning van bedrijven. Vracht- of bestelauto’s zijn gedurende de werkzaamheden langer onderweg, omdat ze stilstaan of moeten omrijden. Deze vertragingen zorgen daarbovenop ook voor indirecte schade zoals lege schappen en vertragingen van productielijnen", stelt Machiel van der Kuijl, onze algemeen directeur.

Van visie naar planning

Gezamenlijk nodigen wij de minister nogmaals nadrukkelijk uit om sámen met de gebruikers van de infrastructuur en de bouwers een snelle planning voor de gehéle opgaaf te maken. Een planning die slim omgaat met de capaciteit van de bouw en een planning die alle weggebruikers duidelijkheid geeft en zo overlast en kosten tot een minimum beperkt.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder