05-11-2015  Als er niet snel nieuwe sluizen in het Twentekanaal komen, kost dit Nederland miljoenen euro’s. Dit stellen EVO en het lokale samenwerkingsverband Port of Twente voorafgaand aan een debat in de Tweede Kamer over vaarwegen.

Renoveren

Hoewel het plaatsen van nieuwe sluisdeuren slechts 25 dagen kost, vindt het ministerie van Infrastructuur en Milieu dit ‘te duur’. Rijkswaterstaat kiest ervoor om de sluizen bij Delden en Hengelo te renoveren als er in 2017 groot onderhoud wordt gepleegd. Deze renovatie neemt 35 dagen in beslag.

Volgens EVO en Port of Twente is het renoveren van de sluisdeuren nauwelijks goedkoper, terwijl de kosten voor het bedrijfsleven flink stijgen: de sluizen zijn dan tien dagen langer gestremd.

Langere stremming

Hoewel nieuwe sluisdeuren 500.000 euro duurder zijn dan een renovatie, veroorzaakt de langere stremming meer dan twee miljoen euro extra schade, dus bovenop de ruim 4 miljoen euro die het bedrijfsleven lijdt door de stremming van 25 dagen. Het productieproces van veel handels- en productiebedrijven is immers afhankelijk van de aan- en afvoer van producten over het Twentekanaal. Ook is Hengelo een binnenvaartknooppunt voor tientallen bedrijven in het oosten van Nederland en Duitsland.

Aanbesteding

EVO en Port of Twente willen dat Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Milieu alles in het werk stellen om de stremming van het kanaal zo kort mogelijk te houden. Eerder pleitte de organisaties daarom bijvoorbeeld al voor een 24-uurs werkdag, dit in tegenstelling tot de huidige aanbesteding van 16 werkuren per dag. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de Nederlandse vaarwegen.