Ondernemer mazzelt 26 keer met boete voor milieuzone

Onvoorbereid naar de Tweede Maasvlakte rijden kan duur uitpakken

21-01-2019  Een lid van onze verenging, gespecialiseerd in sloopwerken, heeft onlangs dertig boetes ontvangen vanwege het overtreden van de milieuzoneregels die gelden op de Tweede Maasvlakte. De ondernemer moest in totaal 3000 euro betalen, 100 euro per overtreding. Dankzij onze juridische hulp is het aantal boetes teruggebracht naar vier.

De ondernemer nam een opdracht aan voor een tweedaagse klus op de Tweede Maasvlakte, maar vergat zich te verdiepen in de daar geldende regels. Rotterdam heeft om de luchtkwaliteit te waarborgen toegangseisen voor vrachtauto’s ingesteld. Zo is een Euro VI-motor verplicht. De ondernemer in kwestie beschikte niet over zo’n motor en had ook geen ontheffing aangevraagd.

Pijnlijke verrassing

Na het vervullen van de opdracht valt er twee weken later een pijnlijke verrassing door de brievenbus. Dertig boetes van honderd euro verdeeld over twee dagen ‘wegens het handelen in strijd met een gesloten verklaring voor een vrachtauto die niet aan de vereisten voldoet’.

Omdat de ondernemer zich van geen kwaad bewust is, neemt hij contact op met ons. Een van onze bedrijfsjuristen. Alicia Zwanikken, verdiept zich in de kwestie. “De regelgeving op de Tweede Maasvlakte is duidelijk. Echter, wanneer er twee vrachtauto’s in totaal dertig keer voorbij een flitspaal rijden is het klip en klaar dat het hier een fors misverstand betreft van de chauffeurs.”

Officier van Justitie

Alicia helpt het lid met het samenstellen van het juridische bezwaarschrift richting de officier van justitie met ‘misverstand’ als voornaamste verklaring van de overtredingen. Dat levert resultaat op, want de officier van justitie blijkt de wet in alle redelijkheid toe te passen en scheldt zowaar 26 boetes kwijt. Vier boetes dienen uiteindelijk betaald te worden.

Vervoer-check

Om dit soort situaties te voorkomen is door onze experts de Vervoer-check ontwikkeld. Deze adviesdienst geeft inzicht in alle mogelijke problemen in het wegtransport waar je door wet- en regelgeving mee te maken kunt krijgen.

Gratis risicoscan

Ook hebben wij een risicoscan ontwikkeld, waarmee je een eerste indruk krijgt waar er bij jouw bedrijf  risico’s liggen. Deze risicoscan geeft bedrijven die eigen vervoer verrichten in zeven vragen inzicht in welke mate zij risico lopen met hun wegtransport.

Onze ledenadviseur Martijn
Contact

Vragen over vervoer?

Martijn en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder