26-11-2014  VVD en PvdA zijn het eens geworden over een wetsvoorstel ketenaansprakelijkheid. Dit hebben Halbe Zijlstra (VVD) en Diederik Samsom (PvdA) laten weten aan de NOS. EVO wacht af wat de precieze afspraken zijn, maar zegt wel de voorwaarde van de VVD te onderschrijven dat eventuele nieuwe wetgeving niet onwerkbaar moet zijn voor bedrijven.

Rompslomp

EVO vreest een administratieve rompslomp die vooral voor kleine bedrijven een onwerkbare situatie in het leven roept. De organisatie pleit daarom voor heldere spelregels waaraan opdrachtgevers van transport vooraf moeten voldoen. Een stevig keurmerk voor de transportsector kan bedrijven die opdrachtgever zijn bijvoorbeeld helpen om op een redelijke manier hun verantwoordelijkheid te nemen, aldus EVO.

Inzicht

Zonder dit soort voorwaarden creëert nieuwe wetgeving volgens de organisatie mogelijk een enorme administratieve rompslomp voor bedrijven. Ook voor grote bedrijven met veel transportstromen is het namelijk onmogelijk om hier voldoende inzicht in te krijgen.