04-03-2015  Het overgrote deel (94 procent) van de managers is zich zeer bewust van de risico’s voor de bedrijfscontinuïteit. Toch schort het aan een gedegen voorbereiding om deze risico’s te beperken. Zo heeft meer dan helft van de bedrijven geen risicoanalyse, bedrijfscontinuïteitsplan of business recovery plan. Dat blijkt uit het onderzoek van Nationale Nederlanden onder 624 managers.

Verzekeringspakket

Risicomanagement is een methode om bedrijven te helpen onverwachte tegenslagen te voorkomen. Hier komen verschillende disciplines bij elkaar, zoals assurantiën en arbo. Een van de maatregelen om de gevolgen van tegenslagen te beperken, is zorgen voor een verzekeringspakket dat volledig is afgestemd op bedrijfsrisico’s.

Quickscan

Om de risico’s voor haar leden te beperken heeft EVO de ‘Quickscan bedrijfsrisico’s en schade’ ontwikkeld. Deze Quickscan dient vooral als een second opinion in de beoordeling van bedrijfsrisico’s.

Expert

Met de Quickscan worden de werkprocessen en verzekeringen die noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering beoordeeld door een onafhankelijk expert. De scan brengt gevallen van onderverzekering boven water en biedt de ondernemer inzicht in zijn bedrijfsrisico's, zodat hij meteen weet waar hij aan toe is. De Quickscan wordt in een dagdeel uitgevoerd en bestaat onder meer uit een intakegesprek en een rondgang door het bedrijf.

Meer informatie over de Quickscan (PDF)