29-09-2011  SP, PvdA, CDA en GroenLinks hebben dinsdag een initiatiefwet ingediend die ondernemers meer huurbescherming moet bieden als een verhuurder het pand wil renoveren. Al sinds augustus 2003 heeft een verhuurder van een bedrijfsruimte de mogelijkheid om de huurovereenkomst op te zeggen als hij wil overgaan tot renovatie.

Huurders de dupe

De reden voor de initiatiefwet is dat het aantal procedures om huurovereenkomsten te beëindigen vanwege renovatie, sterk is toegenomen. Het zijn overwegend huurders die hiervan de dupe zijn, ook wanneer al tegen het einde van de eerste huurtermijn wordt opgezegd.

Vergoeding

De enige mogelijkheid voor huurders is vervolgens een beroep te doen op een vergoeding van de verhuis- en herinrichtingskosten. Deze vergoeding dekt echter niet de schade die de huurder lijdt.

Einde tweede huurtermijn

De wetswijziging zoals deze nu is voorgesteld, kan echter ook nadelig uitpakken. Huurbeëindiging op grond van renovatie zal nu namelijk pas weer mogelijk zijn tegen het einde van de tweede huurtermijn. En dat is pas na tien jaar. Een geplande renovatie moet dus op zich laten wachten.

Bedrijfsruimte

Overigens is dit wetsvoorstel alleen van toepassing op een bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 Burgerlijk Wetboek. Hierbij is de eis dat de ruimte voor het publiek toegankelijk moet zijn en dat in die ruimte het product of de dienst direct geleverd wordt. Grofweg gaat het om een winkelruimte of middenstandsbedrijfsruimte, zoals een klein handelsbedrijf, winkel, restaurant, café, afhaal- of besteldienst.