Ondernemers: Raad Amsterdam moet helpen met schoon en slim bevoorraden

Actie bij ledenvergadering D66 Amsterdam

Als het aan ondernemers ligt gaat de gemeente Amsterdam in de volgende raadsperiode meer werk maken van het schoon en slim bevoorraden van bedrijven. Als de stad ook de komende jaren welvarend en leefbaar wil blijven dan moeten de nieuw gekozen Raadsfracties, naar onze mening, na maart 2018 meer investeren in vrachtverkeer over de weg, het water en door de lucht. Om dit kracht bij te zetten, voerden wij zaterdagmiddag actie bij D66, de grootste partij in de hoofdstad.

Samen slimmer dan een vrachtautoverbod

Ondernemers willen samen met de gemeente Amsterdam toewerken naar emissieloos bevoorraden van winkels in 2025. Amsterdam timmert aan de weg, maar soms kiest zij de verkeerde middelen. Het verbieden van vrachtauto’s in Buitenveldert is hier een voorbeeld van. Wij willen dat Amsterdam kiest voor slimmere oplossingen. Zo kan een programma waarin de gemeente zichzelf committeert aan het inkopen van alleen emissievrij transport al veel overlast voorkomen. Ook helpt het subsidiëren van innovatieve logistieke ideeën de bevoorrading van winkels schoner en veiliger maken.

d66

Binnenvaart blijven faciliteren

Amsterdam dankt een goed deel van haar welvaart aan het succes van Schiphol en de havens in het Noordzeekanaalgebied. Heel veel Amsterdamse gezinnen verdienen direct en indirect hun boterham dankzij deze logistieke knooppunten. Dat moet zo kunnen blijven vinden wij. Om de leefbaarheid te vergroten is een fietsersbrug tussen Amsterdam Noord en het Centrum dan ook acceptabel, zolang die minimaal 11,35 meter hoog gemaakt wordt. Die hoogte is nodig om binnenvaartschepen met vier lagen containers het Noordzeekanaalgebied te kunnen laten bereiken vanaf het IJsselmeer en terug. Dat scheelt twintig procent CO2 uitstoot.

Politieke regie op Schiphol

Ook is het zaak dat voor de werkgelegenheid op de luchthaven en in distributiecentra vrachtvluchten vanaf Schiphol mogelijk blijven. Door voorrang te geven aan leisurevluchten is er steeds minder ruimte voor luchtvrachtvluchten. Dat kost werkgelegenheid. Wij willen graag dat Amsterdam de komende raadsperiode, in de ORS en in Den Haag actief meepleit voor meer politieke regie op Schiphol.