31-03-2016  Als er een associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne komt, verwachten veel Nederlandse ondernemers in deze regio gemakkelijker zaken te kunnen doen. Dit blijkt uit een onderzoek van kredietverzekeraar Atradius en ondernemersverenigingen EVO en Fenedex.

In het onderzoek komen ondernemers aan het woord over hun verwachtingen van het associatieverdrag waar Nederland op 6 april in een raadgevend referendum over stemt. De resultaten maken deel uit van het jaarlijkse onderzoek Trends in Export, dat op 7 april wordt gepresenteerd.

Kansen

Van de ondernemers die zaken in de regio doen, is 59 procent positief over de associatieovereenkomst. Van hen ziet 46 procent kansen in Oekraïne door het verlagen of wegvallen van import- en exporttarieven. Ook denkt bijna een derde van de ondernemers gemakkelijker zaken te kunnen doen, doordat de overeenkomst de politieke en economische stabiliteit van Oekraïne vergroot.

Verdeeld

Van de ondernemers die tegen het verdrag zijn, stelt 38 procent dat het verdrag geen invloed op de export heeft, omdat het een 'politiek verdrag' zou zijn. Ook vreest 31 procent van de tegenstanders dat de export naar Rusland schade ondervindt als het verdrag van kracht wordt. De meningen onder de totale groep van exporteurs zijn verder verdeeld: 50 procent van hen is positief over het verdrag.

Stembus

De ondernemers werden tweemaal ondervraagd over het associatieverdrag. Na een eerste vragenronde in december 2015 en januari 2016 is het onderzoek eind maart herhaald. Tijdens de eerste ronde was 52 procent van de exporteurs nog onbekend met de associatieovereenkomst. Dit percentage is inmiddels gedaald naar 28 procent. Slechts 10 procent van de ondernemers heeft zijn mening over het verdrag aangepast. Maar liefst 77 procent van de exporteurs geeft aan naar de stembus te gaan op 6 april.