03-04-2017  Maar liefst 57 procent van de Nederlandse exporteurs zegt dat het protectionisme de afgelopen jaren is toegenomen. Bovendien verwacht ruim 80 procent dat het protectionisme ook in de komende jaren terrein blijft winnen. Om hier het hoofd aan te bieden en om de internationaal ondernemen te stimuleren, wil 81 procent van de ondernemers dat de Europese Unie investeert in nieuwe handelsakkoorden.

Onderzoek

Dit zijn enkele conclusies uit Trends in Export, het jaarlijkse onderzoek van Atradius en ondernemersvereniging evofenedex. Atradius en evofenedex, die ruim 5800 exporteurs naar hun verwachtingen voor 2017 vroegen, publiceren morgen de volledige onderzoeksresultaten.

Gevolgen

Uit het onderzoek blijkt dat een duidelijke meerderheid van de ondervraagde bedrijven gevolgen ondervindt van het toegenomen protectionisme. Maar liefst 84 procent denkt dat het protectionisme wereldwijd ook in de komende jaren zal toenemen. Als belangrijkste oorzaken wijzen zij op de uitlatingen van de nieuwe Amerikaanse regering en de nu officieel aangekondigde Brexit.

Branches

Tussen de tien grootste branches zijn verschillen zichtbaar. Zo ervaren vooral ondernemers gericht op de export van consumentenartikelen (77 procent) en de landbouw, tuinbouw en visserij (73 procent) meer protectionisme.

Handelsakkoorden

Bedrijven worden vooral belemmerd door wetgeving, bureaucratie, handelsbeperkingen en invoerheffingen; zaken die veelal kunnen worden weggenomen door handelsakkoorden tussen landen.

Ruim 8 van de 10 exporteurs willen dan ook dat de EU investeert in nieuwe akkoorden. Ook beschouwen ondernemers het versterken van handelsrelaties tussen handelsblokken en landen als een positief effect. Een meerderheid van de exporteurs is positief over CETA, het handelsverdrag dat de Europa sloot met Canada. Ruim twee miljoen Nederlanders werken in de export - goed voor een derde van het nationaal inkomen.