Inzicht in milieuprestaties scheepsmotoren is schakel in verduurzamingsopgave

Leestijd: 3 minuten

02-06-2021  Ondernemers willen zo snel mogelijk aan de slag met een labelsysteem voor scheepsmotoren in de binnenvaart. Het kabinet moet daarom snel de volgende stappen zetten om dit systeem van kracht te laten worden. Deze oproep doet evofenedex aan de Tweede Kamer voorafgaand aan een debat over de binnenvaart.

Het labelsysteem voor binnenvaartmotoren is een belangrijke schakel in het verkrijgen van inzicht in de verduurzamingsopgave, het maken van afspraken tussen ondernemers en schippers, en het creëren van uniformiteit voor de sector. In de afgelopen jaren is er overeenstemming bereikt over de uitgangspunten van dit systeem. Nu kunnen de volgende stappen worden gezet om het systeem wettelijk in te voeren.


Inzicht in milieuprestaties

De verduurzamingsopgave in de binnenvaart is stevig en kostbaar, en vraagt een inspanning van alle betrokken partijen. Om deze reden hebben wij, samen met alle andere betrokkenen, de Green Deal binnenvaart ondertekend. Een belangrijke voorwaarde om de volgende stappen te kunnen zetten is dat er inzicht komt in de milieuprestaties van de motoren. Dit inzicht maakt de emissieprestaties meetbaar en is noodzakelijk om de volgende verduurzamingsstappen op te baseren.

Lange termijn

Ondernemers willen zelf ook hun verantwoordelijkheid nemen voor het verduurzamen van de sector, door langjarige afspraken te maken. Met het sluiten van langetermijncontracten wordt de financiering van vergroening van de vloot enigszins makkelijker gemaakt. Dergelijke contracten kunnen echter pas goed van de grond komen als het aangekondigde labelsysteem van kracht wordt. Anders kunnen opdrachtgevers en binnenvaartondernemers deze afspraken niet maken.

Uniformiteit

Daarnaast worden met het labelsysteem ook andere perspectieven geboden. Met de invoering ervan kan op een uniforme manier duidelijk worden gemaakt aan welke eisen schepen moeten voldoen om ligplaatsen in bepaalde havens te verkrijgen. Zonder een dergelijk systeem bestaat het risico dat er verschillende toelatingseisen komen en dat er een lappendeken ontstaat aan regelgeving voor ondernemers die hiermee aan de slag willen gaan.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder