27-02-2013  De verkeersdrukte op de A15 is de laatste jaren fors toegenomen. Zo steeg de filezwaarte in 2012 op het traject Nijmegen-Gorinchem met 47%. 

Dit terwijl in Nederland de filezwaarte op de snelwegen in 2012 met gemiddeld 17% afnam. Ontwikkelingen zoals de Tweede Maasvlakte zullen naar verwachting nog tot een grotere verkeersdrukte op de A15 leiden. 

Lobby

EVO, VNO-NCW midden, TLN en de Kamer van Koophandel werken momenteel aan een lobby voor investeringen in een betere doorstroming van de A15. Om die reden nodigen de organisaties ondernemers uit om van hierover van gedachten te wisselen.

Tijdens de bijeenkomst presenteren de organisaties een concept-brochure. Daarin zal informatie staan over de economische belangen van de A-15 corridor van Rotterdam tot Zevenaar. Op basis van de input van de aanwezige ondernemers op deze concept-versie wordt een definitieve brochure gemaakt. Deze zal verspreid worden op regionaal, provinciaal en landelijk niveau.

Vertegenwoordigers

De themabijeenkomst vindt plaats op woensdag 6 maart van 16.30 uur tot uiterlijk 18.00 uur bij de KvK in Tiel (Laan van Westroijen 6). De organisaties beogen in totaal ongeveer 20 vertegenwoordigers van het bedrijfsleven uit de regio Rivierenland om de tafel te hebben.

Het aantal deelnemers dat kan deelnemen aan de bijeenkomst is dus beperkt. (vol is vol). Meer informatie is verkrijgbaar bij Robert Schasfoort.