Onderzoek A50 goede eerste stap

Files dagelijkse bron van ergernis voor ondernemers

01-11-2018  De toezegging van de minister van Infrastructuur en Waterstaat om voor de A50 een onderzoek te starten, is volgens ons een goede eerste stap. In antwoord op Kamervragen van Remco Dijkstra (VVD) heeft minister Van Nieuwenhuizen geschreven dat ze nog dit najaar een onderzoek start naar het snel groeiende fileknelpunt tussen Oss en Arnhem.

De filedruk op dit traject neemt hand over hand toe. Met dagelijks bijna honderdduizend vracht-, bestel- en personenauto’s is het een van de drukste 2x2-baans snelwegen van Nederland. Door de filedruk ervaart de omgeving ook negatieve gevolgen van uitstoot, maar vooral sluipverkeer in de regio. Waar voor de meeste fileknelpunten in Nederland een plan ligt of daadwerkelijk gewerkt wordt aan de weg, is dat voor de A50 nog niet het geval.

Doorstroming

Wij hebben de afgelopen jaren samen met TLN, VNO-NCW en de provincies Gelderland en Noord-Brabant druk uitgeoefend om het knelpunt hoger op de Rijksagenda te krijgen. Wij zijn er zeker van dat het onderzoek zal uitwijzen wat ondernemers en overige weggebruikers al dagelijks ervaren, namelijk dat er voor de A50 tussen Oss en Arnhem snel een oplossing moet komen naar toekomstvaste ongehinderde doorstroming. 

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder