15 juli 2011

Concrete oplossingen voor intransparantie brandstof- en securitytoeslagen gepresenteerd

Verladersorganisatie EVO heeft vandaag de resultaten gepresenteerd van het onderzoek naar toeslagen in de luchtvracht. Dit onderzoek heeft EVO gedaan in samenwerking met de Belgische zusterorganisatie OTM. Aanleiding voor het onderzoek is de eis van verladers om meer transparantie te krijgen in de ondoorzichtige toeslagen in het lucht- en expresvervoer. Belangrijkste conclusie van het onderzoek  is dat een meerderheid van de verladers de toeslagen te hoog vindt en dat men twijfelt aan de billijkheid van de toeslagen. Doel van het onderzoek is om meer transparantie in luchtvrachttarieven te creëren, waardoor de concurrentie binnen de luchtvrachtsector verbetert. EVO presenteert hiertoe een aantal oplossingsrichtingen.

Uitkomsten

Kenmerkend is dat de geïnterviewde verladers niet ontevreden zijn over de dienstverlening binnen de luchtvrachtsector. Gemiddeld geven de respondenten een 6,5 voor de luchtvracht en een 7 voor expresvracht. Over de tarieven die worden berekend is men echter aanzienlijk minder tevreden. Meer dan 70 procent van de respondenten vindt dat de toeslagen te hoog zijn. Meer dan de helft van de respondenten denkt dat in sommige gevallen of altijd een deel van de toeslagen dienen ter winstverhoging van de vervoerder en niet zozeer voor de toeslagfunctie. Een voorbeeld hiervan is de securitytoeslag die al sinds 2001 op 15 cent staat. Een expediteur die aan het onderzoek heeft deelgenomen licht toe: ‘Als de securitytoeslag anno 2011 nog daadwerkelijk gebruikt wordt voor de beveiliging van de luchtvrachtketen, dan zouden er nu drie gouden hekken rondom Schiphol staan’. Met name de security- en brandstoftoeslag worden als te hoog en onbillijk ervaren. Voor beide toeslagen komt EVO met een oplossing. De verladersorganisatie gaat zich hard maken voor invoering van oplossingsrichtingen die de transparantie moeten vergroten.            

Oplossingsrichtingen

Op het gebied van de brandstoftoeslag pleit EVO ervoor deze toeslag te koppelen aan onafhankelijke parameters die automatisch stijgen en dalen met de marktprijs van kerosine. De kerosineprijs wordt dan als maatstaf gebruikt voor publicatie van de brandstoftoeslag. Zo kan de verlader beter beslissen of een brandstoftoeslag bij een bepaalde luchtvaartmaatschappij terecht is of niet. Bovendien vergroot dit de uniformiteit tussen de luchtvaartmaatschappijen. Hierdoor wordt het maken van illegale prijsafspraken onmogelijk.

Wat betreft de securitytoeslag ziet EVO graag dat deze wordt opgenomen in het all-in tarief. De administratieve lasten voor expediteur en verlader lopen hoog op als gevolg van het doorvoeren en bijhouden van de toeslag. Bovendien heeft de securitytoeslag allang niet meer de aard van een toeslag  omdat deze al jarenlang vast staat en niet fluctueert. Wanneer de securitytoeslag in het standaardtarief wordt opgenomen, vermindert de administratieve last en verbetert de transparantie in de luchtvracht. 

Over het onderzoek

Het onderzoek is gehouden onder een grote groep leden die gebruik maken van luchtvracht. Ook hebben expediteurs en overkoepelende luchttransport organisaties aan het onderzoek meegewerkt. De huidige situatie en de wensen van verladers zijn duidelijk in kaart gebracht. De onderzoeksresultaten wil EVO gebruiken om de dialoog aan te gaan met de betrokken partijen.

Wat gaat EVO doen

EVO zal zowel de European Shippers Council en IATA benaderen met de bevindingen van het onderzoek en trachten de dialoog aan te gaan met de luchtvaartmaatschappijen. Op die manier wil de verladersorganisatie bruggen slaan tussen luchtvrachtverladers, expediteurs en luchtvaartmaatschappijen.