12-11-2015  Het onafhankelijke instituut SEO Economisch Onderzoek doet een onderzoek naar de gevolgen voor bedrijven van de Europese sancties tegen Rusland en de Russische tegensancties. EVO maakt gebruik van de resultaten van deze enquête om een overzicht te krijgen van de belangrijke knelpunten.

Uitvoerbeperking

De Europese Unie stelde half 2014 sancties in tegen Rusland naar aanleiding van de annexatie van de Krim en het conflict in Oekraïne. De sancties van Europa komen vooral neer op een uitvoerbeperking in olie- en gasindustrie en dual-use goederen. In reactie op deze sancties stelde Rusland tegensancties in, die vooral bestaan uit een invoerverbod op zuivel en groente.

Enquête

Bedrijven die in 2013 zaken deden met Rusland en direct of indirect zijn geraakt door de Russische en Europese sancties worden uitgenodigd mee te doen aan de korte enquête van het onafhankelijke instituut SEO Economisch Onderzoek. Ook voor bedrijven die geen of weinig negatieve effecten hebben ondervonden, is het nuttig om deel te nemen aan de enquête. Meedoen kan tot 20 november. 

Helpdesk Handel met Rusland

Vele ondernemers hebben zich de afgelopen maanden gemeld bij de helpdesk Handel met Rusland, waar EVO en Fenedex vragen beantwoorden over de huidige en toekomstige economische sancties tussen de EU en Rusland. Ook kunnen de verenigingen meedenken met ondernemers over de gevolgen van eventuele nieuwe sancties die de EU of Rusland zullen instellen.