Hoge aanschafprijs en beperkte actieradius gezien als obstakels richting zero-emissiezones

Leestijd 2 minuten

23-09-2021  Om de CO2-uitstoot te reduceren, is in het Klimaatakkoord afgesproken per 2025 zero-emissiezones voor bestel- en vrachtauto’s in te voeren. Dit zijn zones waar bedrijfsvoertuigen met een verbrandingsmotor niet meer welkom zijn. De ondernemersverenigingen evofenedex en Techniek Nederland zorgen er samen voor dat de steden duurzaam en ondernemend blijven.

Uit een onderzoek van deze verenigingen blijkt dat het bedrijfsleven verdeeld is over de invoering van zero-emissiezones in 2025. Zo zijn er zorgen over de haalbaarheid van de invoering van de zones, maar is een deel van de achterbannen ook geïnteresseerd in eventuele alternatieven. Ruim 30 procent van de deelnemers aan het onderzoek is positief over de invoering van de zero emissiezones, terwijl 14 procent neutraal is. Bijna de helft van de respondenten staat negatief tegenover de invoering van de zones.

Haalbaarheid

Ongeveer 70 procent van de bedrijven geeft aan dat het niet haalbaar is om op 1 januari 2025 een volledig wagenpark van bestel- en vrachtauto’s zonder CO2-uitstoot te hebben. Een klein deel (11 procent) geeft aan dat dit wel gaat lukken en ongeveer 19 procent weet nog niet of het een haalbare kaart is. De hoge aanschafprijs en de beperkte actieradius worden als grootste obstakels genoemd.

Ook een te klein aanbod van geschikte voertuigen en voertuigen met een speciale opbouw zijn hobbels op de weg naar zero-emissie. De overgangsregelingen en subsidieregeling die er momenteel zijn voor bestelauto en vrachtauto’s moeten de ondernemers wel meer (financiële) ruimte bieden.

Alternatieven

Om de haalbaarheid te vergroten, kunnen bedrijven kijken naar alternatieven. In plaats van een voertuig aan te schaffen, kan men ook overwegen om een voertuig te leasen. Ongeveer 25 procent van de ondervraagden zegt dit wel te zien zitten. Vanwege de hoge aanschafkosten kan dit een serieuze optie zijn voor bedrijven. Een ander alternatief is het gebruik maken van een hub aan de rand van de stad. Bij deze hub levert een bedrijf de goederen af en vervoert een dienstverlener dit zero-emissie naar de stad. Bijna 29 procent van de bedrijven geeft aan daar interesse in te hebben. Voor het alternatief om een bestel- of vrachtauto te delen met één van de bedrijven uit de buurt, staat ongeveer 29 procent open.

De uitkomsten van het onderzoek zijn niet per se verrassend of reden voor extra zorg. Maar het laat wel zien dat er op diverse terreinen zoals als communicatie, financiën en bewustwording nog veel werk aan de winkel is. Dit geldt zowel voor gemeentes, ondernemersverenigingen als ook de ondernemers zelf.

Lees hier aanvullende informatie over de beperkingen van het stroomnet in Nederland 

Binnenkort start evofenedex een specifiek onderzoek naar de eisen waaraan de benodigde laadinfrastructuur moet voldoen. Vanaf 2025 gelden er zero emissie zones in de in 30-40 grotere steden in Nederland. In 2030 zijn die zones alleen nog toegankelijke voor zero emissie vracht- en bestelauto’s. Er moet nog veel gebeuren om de overstap naar elektrische vrachtauto’s mogelijk te maken. Een belangrijke voorwaarde is dat de elektrische vrachtauto’s efficiënt opgeladen kunnen worden zodat de planning niet in de knel komt.  Maar door de elektrificatie van het goederenvervoer neemt de druk op het elektriciteitsnet de komende jaren enorm toe. Om ervoor te zorgen dat het elektriciteitsnet genoeg capaciteit heeft om in 2030 bijna 300.000 elektrische voertuigen voor goederenvervoer op te kunnen laden, brengen Transport en Logistiek Nederland (TLN), evofenedex, ElaadNL en Netbeheer Nederland de toekomstige elektriciteitsvraag in kaart. Evofenedex start volgende week met een onderzoek onder haar achterban om zo netbeheerders te helpen voldoende capaciteit voor de toekomst te realiseren.

Meer weten hierover? Neem contact op met Julian Mensies via 079-3467346.