15-10-2014  In de komende jaren wordt er in Groningen hard gewerkt aan enkele grote verkeersprojecten. EVO en TLN brengen in kaart waar zich de grootste knelpunten gaan voordoen in de doorstroming.

Verkeersprojecten

De komende jaren wordt er fors geïnvesteerd in en rond de stad Groningen. Tot 2020 staan er grote verkeersprojecten op stapel die allemaal tot doel hebben om de bereikbaarheid van de stad te verbeteren en de noordelijke economie te versterken. Het grootste project betreft de aanpak van de Zuidelijke ringweg.  De samenwerkende partijen hebben Groningen Bereikbaar opgericht om de planningen van de werkzaamheden goed op elkaar af te stemmen en daarover te communiceren. Tijdens de ombouw van de Ring neemt Groningen Bereikbaar ook diverse maatregelen om de overlast voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken.

Doorstroming

Ondanks alle inspanningen zullen de wegwerkzaamheden tijdelijk van invloed zijn op de doorstroming van verkeer en daarmee  op  de bereikbaarheid van veel bestemmingen in Groningen en de regio. Groningen Bereikbaar heeft daarom met EVO en TLN afgesproken om te onderzoeken op welke wijze bedrijven zelf een bijdragen kunnen leveren aan het verminderen van de verkeersdruk. Door middel van een enquête, die inmiddels verstuurd is, wordt in kaart gebracht met welke aan- en afvoerstromen van personeel, bezoekers en goederen de bedrijven op het bedrijventerrein Zuid-Oost te maken hebben.

Knelpunten

Zodoende wordt inzicht verkregen in waar zich de grootste knelpunten in de doorstroming zullen gaan voordoen. Het onderzoek levert dan informatie om te bepalen welke maatregelen genomen moeten worden om de overlast tijdens de bouwwerkzaamheden zoveel mogelijk te beperken. Zo kunnen bedrijven hier wellicht zelf ook een bijdrage aan leveren door afspraken te maken met leveranciers over het aanleveren van goederen of te bekijken hoe het personeel de spits kan mijden. De enquête kan tot 1 november worden ingevuld. EVO en TLN roepen de bedrijven die op genoemde bedrijventerrein gevestigd zijn met klem op om aan deze enquête deel te nemen. ‘Hoe meer bedrijven deze enquête namelijk invullen hoe gerichter er straks passende maatregelen getroffen kunnen worden’.

Meer informatie over het onderzoek