30-03-2016  De Nederlandse belastingdienst/douane doet de komende maanden onderzoek naar de eigen dienstverlening. Verschillende bedrijven worden hiervoor door een onderzoeksbureau benaderd onder de noemen ‘tevredenheidsonderzoek belastingdienst’.

De resultaten van het onderzoek worden gebruikt voor het Bewijs van Goede Dienst dat door de Rijksoverheid aan de belastingdienst/douane wordt afgegeven. Het Bewijs van Goede Dienst bevat belangrijke aanknopingspunten voor verbeterslagen.

Herkenbaar

EVO en Fenedex roepen bedrijven die deelnemen aan het onderzoek op alert te zijn. De ervaring leert dat de vragen niet altijd worden beantwoord door de juiste personen binnen een onderneming. Dit zorgt ervoor dat het Bewijs van Goede Dienst niet in alle gevallen een herkenbaar beeld geeft. Dit is volgens EVO jammer, omdat hierdoor benodigde verbeterpunten niet altijd worden ingezet en goede onderdelen juist minder erkend. Als dit wel gebeurt, is dat uiteindelijk beter voor douane en voor bedrijven, aldus EVO.

Beleving

Het onderzoek gaat van start op 4 april en loopt tot eind mei. De vragen gaan over de beleving van verschillende doelgroepen op het gebied van het functioneren van de belastingdienst/douane als organisatie, attitudes en percepties van belasting betalen en ontduiken, het ervaren contact met de belastingdienst/douane, het doen van aangifte en het aanvragen en wijzigen van vergunningen.