27-06-2013  EVO, ACN en IATA willen vrachtdocumenten tussen verlader en expediteur digitaliseren en standaardiseren. Hiervoor zijn de organisaties een pilot begonnen.
De pilot maakt onderdeel uit van het wereldwijde initiatief e-freight. De bedoeling van dit initiatief is dat de efficiency in de luchtvrachtsector wordt bevorderd. Zo wordt er al geruime tijd gewerkt aan het vervangen van alle papieren documenten door digitale informatie-uitwisseling.

Sectoren

De pilot met e-commercial documents is onlangs bij EVO in Zoetermeer van start gegaan. In dit project wordt de vervanging van vrachtdocumenten tussen een aantal verladers en hun expediteurs door digitale informatie-uitwisseling geanalyseerd. De documenten waarop deze pilot focust zijn de Packing List, Commercial Invoice en de Shippers Letter of Instruction. De partijen die aan deze pilot meewerken zijn werkzaam in verschillende sectoren zoals de medische sector, de hi-tech en bloemen.

De vormen van digitalisering die worden onderzocht zijn system to system integratie, Cargo XML, EDI vertaling en de internet portal. De volgende stap is het maken van een business case waarin de kosten en baten van de implementatie van e-freight tegen elkaar afgezet worden. Er wordt hierbij onder andere gekeken naar het aantal zendingen, de implementatiekosten van de verschillende e-freight vormen en wat de voordelen zijn van het implementeren van e-freight.

Resultaten

Enkele deelnemende verladers zijn ASML, Assembléon, FloraHolland, NXP, Sandvik en enkele deelnemende expediteurs zijn Aerocar BV, DHL Global Forwarding, , Kuehne + Nagel, Panalpina, Rhenus Logistics en SDV.

Over enkele maanden zullen de eerste resultaten van de business cases bekend zijn op grond waarvan de deelnemende bedrijven kunnen beslissen over verdere ontwikkeling en implementatie van de digitale vrachtdocumenten.