08-01-2016  Hogeschool Windesheim en de Hogeschool van Amsterdam doen onderzoek naar de mogelijkheden en beperkingen van diverse financieringsvormen voor het Midden- en Kleinbedrijf (MKB). Deze zogeheten ketenfinanciering kan ervoor zorgen dat mkb-bedrijven facturen sneller betaald krijgen. 

Het verladend MKB krijgt steeds vaker te maken met langer wordende betalingstermijnen. Dit resulteert regelmatig in een liquiditeitsprobleem. Om dit op te lossen bestaan diverse financieringsvormen. Hier wordt echter weinig gebruik van gemaakt. Om die reden doen Hogeschool Windesheim en de Hogeschool van Amsterdam onderzoek naar de mogelijkheden en beperkingen voor MKB om gebruik van te maken van dergelijke financieringsvormen.

Advies

Bedrijven die geïnteresseerd zijn, kunnen zich opgeven om deel te nemen in dit onderzoek. Op die manier profiteren ze van de mogelijkheid om concreet advies te krijgen om order-to-cash processen en de samenwerking met afnemers rondom deze processen te verbeteren. In de praktijk leidt samenwerking ertoe dat de goedkeuring van facturen binnen tien dagen mogelijk wordt.

Veranderingen

Het onderzoek beoogt inzicht te geven in wat er binnen bedrijven veranderd moet worden om toegang tot ketenfinanciering te krijgen. Daarnaast biedt de studie - via toetsing bij verschillende MKB-leveranciers - ook concrete handvatten over hoe noodzakelijke veranderingen het beste kunnen worden doorgevoerd.

Het onderzoeksproject is in september 2015 van start gegaan en loopt tot september 2017. Van februari/maart 2016 tot september 2016 wordt van deelnemende MKB’ers de bijdrage verwacht om als bedrijf een afstudeerplaats voor zes maanden te faciliteren in het kader van het onderzoek. Voor meer informatie over het onderzoek en over ketenfinanciering: zie de bijlagen.