11-07-2016  Ruim 5000 werkgevers en werknemers die werken op een bedrijventerrein langs het Noordzeekanaalgebied ontvangen vanaf 21 juli 2016 een vragenlijst. Hiermee onderzoekt het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied hoe de leefbaarheid in het gebied wordt ervaren.

Met de resultaten van het onderzoek gaat het Bestuursplatform maatregelen voorstellen die de leefbaarheid en het vestigingsklimaat in het gebied verbeteren.

Vragenlijst

Het onderzoek wordt uitgevoerd door RIGO Research en Advies. Werkgevers op de bedrijventerreinen langs het Noordzeekanaal krijgen per mail een vragenlijst toegestuurd. Zij zijn willekeurig geselecteerd voor dit onderzoek. Aan hen wordt gevraagd om de vragenlijst ook verder uit te zetten onder de werknemers binnen hun vestiging. In de vragenlijst kunnen werkgevers en werknemers aangeven hoe zij denken over allerlei aspecten in hun werkomgeving en het vestigingsklimaat in het Noordzeekanaalgebied.

Bekijk het bijgaande document voor alle info over het onderzoek.