03-01-2017  Voor menig logistieke partij is het geen sinecure om de emballagestromen in goede, efficiënte banen te leiden. Het digitale platform TransFollow, ook wel bekend als de digitale vrachtbrief, en een door Y-our ontwikkelde module bieden handvatten om de emballageproblematiek te tackelen. (zie pdf)

Enquête 

Aangezien er nog maar weinig onderzoek is gedaan naar de problematiek van emballagemanagement, stelde Y-our recent ook een enquête op. Aan de hand van deze enquête hopen zowel Y-our als evofenedex inzicht te krijgen in het emballagenetwerk: in hoeverre verschilt de problematiek bij verschillende partijen en hoe kunnen zij het beste geholpen worden?

Anoniem verwerkt

De enquête bestaat uit zes pagina's, waarvan de tweede tot en met de vijfde met inhoudelijke vragen. Het invullen van de enquête kost tussen de 6 en 8 minuten. De resultaten uit deze enquête worden anoniem verwerkt en puur voor dit onderzoek gebruikt.