12-11-2012  EVO vraagt haar leden mee te doen aan een onderzoek naar risicobeheer in wereldwijde toeleveringsketens.

Administratieve lasten

Verladers (verzenders en/of ontvangers van goederen) worden vaak geconfronteerd met problemen rond het delen van data met zowel partners in de keten als officiële instanties. Data - specificaties van goederen in de container, locatie van goederen, partijen die betrokken zijn in het logistieke proces - zijn vaak onvoldoende of te laat beschikbaar of de kwaliteit ervan is onvoldoende. Dit leidt tot inefficiëntie in de logistiek en complexe administratieve processen. Door beveiligings- en veiligheidseisen die overheids- en inspectiediensten stellen, nemen de administratieve lasten van verladers nog verder toe.

Elektronisch delen

De efficiëntie en effectiviteit van logistieke stromen kan worden verbeterd door data elektronisch te delen. Dit vermindert foutkansen en vereenvoudigt administratieve processen. Ook wordt de logistiek efficiënter doordat risico’s worden verlaagd.

Hergebruik

De douane en andere instanties kunnen de efficiëntie en effectiviteit van hun risicoanalyse verhogen door data uit het operationele proces te hergebruiken. Dit kan leiden tot naadloos op elkaar aansluitende ‘green lane’ logistieke stromen voor verladers, importeurs en exporteurs.

Cassandra-project

EVO juicht dit concept van harte toe en participeert daarom in het wetenschappelijk onderzoek dat hieraan ten grondslag ligt. De verladersorganisatie vraagt haar leden daarom mee te doen aan een onderzoek over risicobeheer in wereldwijde toeleveringsketens. Dit onderzoek is ontwikkeld door de Erasmus Universiteit Rotterdam als onderdeel van het Cassandra-project dat wordt gefinancierd door de Europese commissie. In dit project wordt getest hoe het delen van elektronische data leidt tot een verbeterde risicoanalyse en een soepeler logistieke doorstroming in bestaande internationale handelsstromen.

Het doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de rol van verladers in de keten en hun belangen mee te nemen in de ontwikkeling van de Cassandra-visie.

Het invullen van het onderzoek duurt 20 tot 30 minuten. Deelnemers krijgen een samenvatting van de onderzoeksresultaten.