28-09-2016  Veel mensen hebben er dagelijks mee te maken: vrachtwagens en bestelbusjes die stilstaan in smalle stadsstraten om winkels te bevoorraden. Kan dat slimmer en schoner?

Onderzoek

Voor de ontwikkeling van nieuwe oplossingen moet je eerst kennis hebben van de huidige situatie. Daarom lieten Connekt en de Topsector Logistiek door de Hogeschool van Amsterdam, EVO en LeanCargo Consultancy een onderzoek uitvoeren naar de bevoorrading van de Oude Pijp, in samenwerking met de gemeente Amsterdam en Stadsdeel Zuid. Connekt/Topsector en HvA publiceerden vandaag verrassende resultaten, die ook voor andere steden interessant zijn.

Resultaten onderzoek

Bij ondernemers in de Oude Pijp, leveranciers, afvalinzamelaars en logistiek dienstverleners verzamelden de onderzoekers data over de frequentie van leveringen en de kenmerken van het transport, zoals voertuigtype en tijdstip. Opvallend was onder andere het feit dat de belevering met kleine vrachtwagens en bestelbussen, lichter dan 3500 kg, de hele dag doorgaat. Zware vrachtwagens zorgen voor slechts zestien procent van de vervoersbewegingen. Bestelwagens zijn goed voor 78 procent van de vervoersbewegingen. Een stop wordt niet altijd alleen gemaakt om te laden en te lossen, maar ook om goederen in het magazijn te plaatsen, uit te pakken en/of instructie te geven (service). Daarom willen leveranciers het transport ook vaak zelf doen. Met name de horeca ontvangt wekelijks veel leveringen, gemiddeld meer dan 16. Maar ook bij bedrijven en winkels zijn er uitschieters van rond de 40 leveringen per week. De spreiding is groot. 

Toekomstige ontwikkelingen

Door de komst van de Rode Loper en de Noord-Zuidlijn wordt de wijk de komende jaren steeds drukker. Ook in andere steden neemt de druk op de binnenstad toe. Dit vraagt om een efficiënter gebruik van de openbare ruimte, waaronder het slimmer en schoner organiseren van de bevoorrading. Elementen die in dit licht verder onderzocht worden, zijn slimmere inrichting van laad- en losplekken, centrale afgifte van goederen en collectieve afvalinzameling. Naast de HvA zullen ook ondernemers, bewoners, leveranciers en logistiek dienstverleners actief betrokken worden in het vervolgprocesZo ontwikkelt de Oude Pijp zich tot een heus Living Lab, waar bedrijven, overheden, onderzoekers en gebruikers samenwerken aan een leefbaar Amsterdam.