Betrouwbaarder en robuuster binnenvaartnetwerk door capaciteitsuitbreiding sluizen

Leestijd 1 minuut

29-09-2020  Het voornemen van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) om onderzoek te doen naar de mogelijkheid tot extra sluiscapaciteit bij Grave en Weurt maakt binnenvaart betrouwbaarder voor handels- en productiebedrijven. Eerder heeft evofenedex samen met de binnenvaartsector aandacht gevraagd voor capaciteitsuitbreiding van beide sluizen.

Sluiscapaciteit bottleneck

De Maas is een gestuwde en daarmee voor wat betreft de diepgang/waterstand stabiele rivier. Deze wordt steeds vaker gebruikt als omvaarroute bij laagwater. Dan vormt de huidig beperkte sluiscapaciteit meteen een bottleneck. Dit bleek ook uit het onlangs gepubliceerde rapport Robuust Vaarwegennet waarin de knelpunten voor de binnenvaart op de vaarwegen in kaart zijn gebracht en geprioriteerd. Een uitbreiding van de sluiscapaciteit zorgt voor betrouwbaardere binnenvaart wat gunstig is voor handels- en productiebedrijven die afhankelijk zijn van deze corridor over het water.

evofenedex ziet een onderzoek naar de uitbreiding van deze sluiscomplexen als een eerste stap naar definitieve uitbreiding en pleit er voor dat er tijdens het komende overleg tussen minister en bestuurders in de regio in november aandacht is voor deze ontwikkeling zodat ook middelen voor een capaciteitsuitbreiding gereserveerd gaan worden.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder