Onderzoek naar vergroening havenlogistiek Rijn-Schelde Delta

Enquête moet inzicht geven in de mate van vergroening in de haven

14-06-2019  Deltalinqs, de ondernemersvereniging van de haven- en industriële bedrijven in de Rotterdamse haven, roept ondernemers op mee te werken aan een enquête van de ING over het vergroenen van de supply chain in het Rijn-Schelde Deltagebied. De bank wijdt haar tweejaarlijkse sectoronderzoek aan dit onderwerp en werkt daarvoor samen met Universiteit Antwerpen, Erasmus UPT en VIL.

Het onderzoek moet antwoord geven op de vraag waar de havenlogistiek in de Rijn-Schelde Delta vandaag staat op het vlak van duurzaamheid, hoe bedrijven aankijken tegen de noodzaak van vergroening en vooral hoe zij aankijken tegen de mogelijkheden dan wel belemmeringen om dit te realiseren. De supply chain ‘vergroenen’ is dan ook geen eenvoudige opgave en kan alleen succesvol zijn als iedereen zich daar actief voor inzet.

Inzicht verkrijgen

Met de enquête willen de onderzoekers achterhalen wat er allemaal al gebeurt op het gebied van vergroening en wat wel en niet werkt. Daarmee kunnen inzichten worden verkregen waar ook andere bedrijven mee aan de slag kunnen. Daarnaast geeft het een breder beeld van wat er allemaal al gedaan wordt om supply chains duurzamer te maken.

Deelnemers aan de enquête krijgen een uitnodiging voor de presentatie van de resultaten in het najaar. Het invullen van de enquête neemt ongeveer vijf minuten in beslag. Klik hier om de enquête te starten.

Onze ledenadviseur Nanne
Contact

Vragen over supply chain management?

Nanne en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder