Erasmus Universiteit berekent schade door laagwater in 2018 op 371 miljoen euro

Leestijd 2 minuten

30-04-2020  De schade die door Nederlandse handels- en productiebedrijven in 2018 is geleden door laagwater bedroeg maar liefst 371 miljoen euro. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport dat gisteren door het Erasmus Centre for Urban, Port and Transport Economics (UPT) is gepubliceerd. Eerdere grove schattingen vanuit evofenedex kwamen uit op een bedrag van 380 miljoen euro aan economische schade voor handels- en productiebedrijven.

Door de lange periode van extreem laag water in Nederlandse en Duitse rivieren in 2018 liepen transportkosten voor bedrijven fors op of kwam een deel van de productie stil te liggen. De weggevallen capaciteit van de binnenvaart kon onvoldoende worden opgevangen door spoor- en wegtransport.

Schade in Duitsland veel groter

In de totale keten bleef de economische schade in Nederland beperkt tot 295 miljoen euro. Dit is lager dan alleen de schade bij handels- en productiebedrijven, omdat de binnenvaartsector zelf profiteerde van hogere  tarieven. In Duitsland viel de schade vele malen hoger uit en komt Erasmus UTP op een bedrag van 2.4 miljard euro. Dat laat zien dat de binnenvaartsector erg kwetsbaar is bij laag water en direct haar aantrekkelijkheid verliest in een dergelijke periode. Voor evofenedex is het daarom van belang dat we, samen met overheden en vaarwegbeheerders, kijken hoe periodes van laagwater zo goed mogelijk kunnen worden opgevangen.

In 2018 hebben we de inzet vanuit Rijkswaterstaat als zeer positief ervaren. Waar de focus in het verleden vooral lag op het voorkomen van wateroverlast door hoogwater is nu ook veel meer oog gekomen voor de noodzaak om water vast te houden voor periodes van laagwater. Het onderzoek van Erasmus UTP is uitgevoerd in opdracht van BLN-Schuttevaer en de CBRB. Verschillende handels- en productiebedrijven hebben ook hun medewerking verleend.

Bekijk hier een filmpje over het onderzoek.

 

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder